Nedir.Org *
Matematik Dahisi

Lale Devri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen süreye denir.

Lale devrini padişah Sultan III. Ahmet ve özellikle onun Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa açmıştır. Bu devir, memlekete Batı'dan bazı yeniliklerin girmesi ve saray çevresindeki zenginlerin yaşadığı eğlence hayatıyla belirir. Lale merakı yayılmıştı ve yabancı memleketlerden lale soğanı getirilirdi. "Mahbup" adı verilen bir lalenin soğanı 500 altına satılırdı.

Lale devrinden önce devlet ve halk Venedik, Avusturya ve İranlılarla yapılan savaşlardan yorgun düşmüştü. Barışcı bir devlet adamı olan İbrahim Paşa sadrazam olunca, Avusturya ve Venedik'le toprak kaybı pahasına da olsa Pasarofça Antlaşması (1718) yapılıp savaşsona erdirildi.

Doğu sınırlarında da güvenlik sağlanmaya çalışıldı.Bundan sonra devlet yönetiminde ıslahat ve yenileşmeye gidildi. Lale devrinde ordu yeniden düzenlendi, İstanbul'da itfaiye teşkilatı kuruldu.

İstanbul yeniden imara başlandı. Yeni köşkler, saraylar yapıldı. Türklere ait ilk basımevi açıldı. Yalova'da bir kağıt fabrikası kuruldu. Dokumacılık, çinicilik yapımevleri çoğaldı. Sanat ve bilim korundu.

Padişahın, sadrazamın eğlence ve israfları, yakınlarını iyi mevkilere getirmeleri ve yeni vergilerin konması halkı sıkıntıya soktu ve şikayetlere sebep oldu. İlmiye sınıfından Zülali Hasan ile İspirizade Ahmet Efendiler Patrona Halil'i bir isyan için teşvik ettiler. Tarihimizde Patrona Halil isyanı diye anılan isyan patladı. İsyancıların ısrarıyle İbrahim Paşa öldürüldü, sonra Sultan III. Ahmet tahttan indirildi. Böylece Lale devri kapandı.

Lale Devri Resimleri

 • 4
  Lale Devriii!!! 2 yıl önce

  Lale Devriii!!!

Lale Devri Sunumları

 • 11
  Önizleme: 2 yıl önce

  Lale devri konu anlatımı sunusu (pptx/slayt)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  18.YY’DA DIŞA AÇILMALALE DEVRİNDEN 3.SELİM’E YENİ GELİŞMELER VE ARAYIŞLAR DÖNEMİstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  18.YY ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ'NİNGENEL DURUMUstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  3. Sayfa
  17.yy Osmanlı Devleti’nin gücünün sarsılmaya başladığı, iç karışıklıkların ve idari zaafların gözle görülmeye başladığı dönemdir17.YY'DA OSMANLI DEVLETİstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  İDARİ ZAAFLARIN BAŞLAMASININ NEDENLERİNiteliksiz devlet adamlarının önemli görevlere getirilmesi,Rüşvet ve yolsuzluğun artması,Devşirme sisteminin ve yeniçeri ocağının bozulması,Torpak ve tımar sisteminin bozulması,Hazinenin gittikçe boşalması,harcamaların artması(savaş vs.).style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  17.YY İTİBARİYLE DEVLETİN GENEL DURUMU Fetih döneminin sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan durumlar,Tımar sisteminin önemini yitirmesi,Enflasyonla tanışma,Celali isyanları ve devlete baş kaldırışlar,Doğu’da ve Batı’da yıpratıcı savaşların yapılması ve savaşlardan olumlu sonuçlar alınamaması.style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  18.Yy başlarında Osmanlı Devleti sınırlarıstyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  SİYASİ BİR DÖNEM OLARAK LALE DEVRİSiyasi bir dönem olarak lale devri;1718 Pasarofça Antlaşmasından sonra 3.AHMED ile Nevşehirli Damat İbrahim Paşanın uyguladığı politikalar sonucu yaşanan sefahat ve batılılaşma sonucunda ilk adımların atıldığı siyasi bir dönemin adıdır.style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  Bu dönem şekil itibariyle dış ilişkilerde rehavet dönemi,içerde ise zevk, sefa ve eğlence dönemi gibi görünse de Osmanlı Devleti’nde ciddi ve kurumsal anlamda batılılaşmanın ve modernleşmenin başlatıldığı bir dönemdir.

  9. Sayfa
  LALE DEVRİ YENİLİK HAREKETLERİstyle.visibility

  10. Sayfa
  Şair Nedim tarafından Sahaif’ül Ahyar adlı kitap Arapça’dan Türkçe’ye,İbrahim Müteferrika tarafından bir Astronomi kitabı Latince’den Türkçe’ye çevrildi.1.TERCÜME FAALİYETLERİstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın görevlendirdiği otuz kişilik heyet tarafından ayni tarihi de olarak bilinen ikdü’l cüman fi tarih-i ebliz-zaman isimli 24 ciltlik bir tarih çevirisi yapıldı, Yedi kişilik bir heyet tarafından da Siyer Handmir’in Habib-us Siyer adlı eserin tercümesi yapıldı.

  12. Sayfa
  Bu dönemin en önemli tercüme heyeti ise Yanyalı Esat Efendi’nin başkanlığını yaptığı tercüme heyetidir.bu heyet Grekçe ve Latince’den felsefe ve mantıkla ilgili çok sayıda tercüme yapılmıştır.

  13. Sayfa
  Uzun yıllar matbaanın bazı sosyal problemleri beraberinde getirmesinden korkulmuştur.2.MATBAANIN KURULMASIstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  14. Sayfa
  Bunun başlıca nedenleri şunlardır;Geçimini sadece hattatlıkla sağlayan insanların oldukça fazla olması ve onların işsiz kalınmasından çekinilmesi,Ulemanın, Kur’anı Kerim ve diğer islami eserlerin matbaada basılmasının günah olduğu yolundaki fetvaların olması.

  15. Sayfa
  Osmanlı matbaacılığının önünü açan dönemin Şeyhülislamı Yenişehirli Abdullah Efendi matbaanın önünü açmıştır.Yaptığı akıllıca fetva ile dini kitapların matbaa basılması yasaklanırken, lügat,tarih,coğrafya,tıp,matematik ve fizik gibi kitapların basılmasına izin verilmiştir,Devrin ileri gelen ulema ve kadılarının bu fetvayı kabul etmeleri matbaaya karşı yapılabilecek tepkileri azaltmıştır.

  16. Sayfa
  Top kapı Sarayının içinde açılan ve günümüzde de hizmet vermekte olan Top kapı Sarayı Kütüphanesi,Yeni Camide ve Hocalı kütüphane açılmıştır.YENİ KÜTÜPHANELERİN AÇILMASIstyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  17. Sayfa
  Avrupa’da sosyal, siyasal, ekonomik, askeri, bilim, sanat vs. alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla elçiler gönderilmiştir,Bu elçilerin en önemlisi Fransa’ya 28 Çelebi Mehmet’tir.Fransa’daki elçilik döneminde gözlemlediklerini Sefaretname adlı eserinde anlatmıştır. AVRUPA'YA ELÇİLER GÖNDERİMESİstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  Yeniçeri Ocağı ıslah edilmeye çalışılmıştır,Uzun yıllar Osmanlı Ordusunda önemli görevler yapacak olan Fransız asıllı Humbaracı Ahmet Paşa bu dönemde İstanbul’a davet edildi,Bostancı neferlerinden 300 kişiye Haydarpaşa Çayırında yeni usullere göre talimler yaptırılmıştır.ASKERİ GELİŞMELERstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  19. Sayfa
  Donanmaya atak ve sürat hızı yüksek gemiler takviye edilmiştir,Tersanelere yeni dökümhaneler eklenmiştir,Yeniçeriler arasından seçilen askerlerden oluşan -Tulumbacılar Birliği- adında İTFAİYE bölüğü oluşturulmuştur.

  20. Sayfa
  Osmanlı mimarisine ve süsleme sanatına Avrupa tarzı yeni motifler girmeye başlamıştır,İstanbul’da çok sayıda mahalleye kanallar vasıtasıyla içme suyu getirilmiş,Çok sayıda mektep,köşk, yalı ,köprü vs. yapılmış ve bu yapılarda ilk defa Avrupa tarzı motifler kullanılmıştır.DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELERstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  21. Sayfa
  3.AHMET ÇEŞMESİstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_w

  22. Sayfa
  Ayasofya’da Bab-ı Hümayunun karşısında Türk sanat şaheserlerinden sayılan Sultan 3.AHMET Çeşmesi bu devrin günümüze kadar ulaşan en önemli yapısıdır.

  23. Sayfa
  Diğer Önemli Yapıtlar Üsküdar Yeni Valide Camii,Çorlulu Ali Paşa Medresesi,Damat İbrahim Paşa Camisi ve Külliyesi,Ortaköy Camii önündeki çeşme,Hüsrev Ağa Camii önündeki çeşme,Çubuklu Camii yanındaki Mesire Çeşmesi.

 • 6
  Önizleme: 2 yıl önce

  Lale devri sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  LALE DEVRİ1718-1730

  2. Sayfa
  Osmanlı Tarihinde Lale Devri Diye Adlandırılan Dönem Hangi Tarih Ve Olaylar Arasındadır?LALE Devri 1718 Pasorofça antlaşması ile başlar 1730 Patrona Halil İsyanına kadar devam ederstyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  Bu Döneme Neden Lale Devri Denir?İstanbul'da Lâle zevki artıp, yetiştirilmesi yaygınlaşmıştır. Devlet adamları dahil, İstanbulluların bahçelerinde lâle yetiştirip zevk edinmelerinden dolayı sair ve tarihçiler tarafından bu yıllara "Lâle Devri" denilmiştir.style.visibilityr

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  Lale Devrinin Genel Özelliği Nedir?Bu devir zevk ve eğlence devri gibi görülür Yıllarca süren harpler ve isyanlardan bıkmış olan ahali, andlasmalardan sonra korku ve endişeden uzak bir hayat sürmeye başladı. Lale Bahçeleri ve Köşklerin yapılıp eğlencelerin düzenlendiği bir dönemdirstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  Bu Dönemin Padişahı Ve Sadrazamı Kimdir?Padişah:III.AHMETSadrazamNevşehirli Damat İbrahim Paşastyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  Bu Dönemde Yapılan Yenilikler Nelerdir?1727 yılında İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından İlk Osmanlı Matbaasının kuruldu ve bir çok kitap basıldıİbrahim Müteferrikastyle.visibilityppt_xppt_ystyle.colorfillcolorfill.typefill.on

  9. Sayfa
  Matbaanın Kağıt İhtiyacını Karşılamak için İstanbul da Bir Kağıt Fabrikası Kuruldu

  10. Sayfa
  Bütün memleket sathında park, bahçe tanzimi, köşk, saray, çeşme, sebil, imaret, medrese, kütüphane ve camiler dahil pek çok sanat eseri yapıldı

  11. Sayfa


  12. Sayfa
  Bu Dönemde Gezinti ve Mesire Yerleri Çokça Ziyaret Edildistyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  Gezinti Alanlarının En Ünlüsü SADABAT ( Haliç) idistyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  14. Sayfa
  İnşa ve tamir edilen sanat eserlerinin süslenmesi, için İstanbul'a Çini fabrikası kuruldu Duvar Süsleme Çinisistyle.visibility

  15. Sayfa
  Avrupa'da sürekli olmayan elçilikler bulunduruldu

  16. Sayfa
  Osmanlı kültür, sanat ve ilim âleminde kıymetli şahsiyetler yetişti.

  17. Sayfa
  Bilim heyeti kurularak, doğu klâsiklerinden Arapça, Farsça, Yunanca eserler Türkçe’ye tercüme edildi. Şairler Korunup DesteklendiLâle Devri'nin ünlü şairi Nedim dır

  18. Sayfa
  İstanbul da ilk kumaş fabrikaları kuruldu

  19. Sayfa
  Yeniçerilerden itfaiye bölüğü oluşturuldu

  20. Sayfa
  Bu Ocağa Tulumbacılar Ocağı Denilmiştir

  21. Sayfa


  22. Sayfa


  23. Sayfa
  İlk kez çiçek aşısının yapılması bu dönemde yapılan yeniliklerdendir

  24. Sayfa
  Lale Devri Nasıl Sona Erdi?Lale devrinde saray ve diğer devlet ileri gelenlerinin zevki sefa içerisinde yaşam sürdüğü yönündeki izlenimler sonucunda yoksulluk içerisinde yaşayan halkın desteği ile patrona Halil isyanı başladı style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  25. Sayfa
  İsyan Nasıl Sonuçlandı28 Eylül 1730 tarihinde meydana gelen Patrona Halil isyanıyla Damat İbrahim Pasa ve yakınları, vazifeden alınıp, öldürüldü. Asilerin arzusu bitmeyerek, Yirmi üçüncü Osmanlı Sultani Üçüncü Ahmet in de tahttan indirilmesini istediler. İstanbul'da yapılan yalılar yağma edilip, yıkılarak Lâle bahçeleri tahrip edildi. Birçok güzide sanat eserleri de asilerin yağmacıların tahribine uğradığı gibi, sanatkârlar, sâirler, edipler ilim ve devlet adamları da öldürülüp, her hususta vahşice hareket edildi style.visibilityppt_xppt_y

  26. Sayfa
  III.Ahmet ten sonra kim padişah oldu?I.MAHMUTstyle.visibility

  27. Sayfa
  PATRONA HALİL

 • 4
  Önizleme: 2 yıl önce

  Lale devrinin özellikleri konu anlatımı power point

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  LALE DEVRİbaşlangıcıdır?1718 Pasarofça Antlaşması sonudur? 1730 Patrona Halil İsyanıPadişahıdır?III. Ahmethazırlayıcısıdır?Nevşehirli Damat İbrahim PaşaYenilikleriYenilikleriSiyasi alandaİlk devlet matbaası kuruldu1727’de İbrahim Müteferrika tarafındanAvrupa’ya elçiler gönderildiKağıt ihtiyacı içinYalova’da kağıt fabrikası kurulduEğitim alanındaKütüphaneler açıldıSanayii alanındaÇini ve kumaş fabrikaları kurulduSağlık alanındaİlk çiçek aşısı uygulandıİstanbul’da çıkan yangınlar için Mimari alandaSaray, köşk, eğlence yerleri yapıldıİlk itfaiye teşkilatı kuruldu (tulumbacılar) şairidir?Nedim style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_w

  2. Sayfa
  LALE DEVRİ (1718-1730):Pasarofça Antlaşması ile Patrona Halil İsyanı arasındaki dönem LALE devridir. Padişah: III.AhmetSadrazam: Nevşehirli Damat İbrahim PaşaGenel Özellik: Saray halkı ve çevresi zevk ve sefa içinde iken halk sefalet içinde idi.

  3. Sayfa
  DOLMABAHÇE SARAYILALE BAHÇESİ

  4. Sayfa
  LALE DEVRİ ISLAHATLARIAvrupa’ya ilk defa geçici elçilikler gönderildi. (Amaç: Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip edebilmektir)İlk Türk matbaası kurulmuştur. (Daha önce Fatih zamanında azınlıklara ait matbaa vardı)Matbaanın Osmanlı’ya geç gelmesi hattatların karşı çıkmasından dolayıdır. Matbaa geldikten sonrada dini kitapların basılması yasaklanmıştır. Dini kitapları hattatlar yazmıştır. Yalova’da kağıt fabrikası açılmıştır. Yeniçerilerden itfaiye bölüğü (tulumbacı) kuruldu.Çiçek aşısı uygulandı. Sivil mimari gelişti.

  5. Sayfa
  Lale Devri’nin Sonu Patrona Halil İsyanı (1730) Nedenleri:İran savaşlarının başarısızlıkla sonuçlanması.Vergiler ve salgın hastalıkların artması.Yöneticilerin lüks yaşamına karşılık halkın yoksul olması.İsrafların artması. NOT: Patrona Halil İsyanı, devlet düzenini değil, yönetimdeki kişileri değiştirmeye yöneliktir.

  6. Sayfa
  III.SELİM DÖNEMİ (NİZAM-I CEDİT) Nizam-ı Cedit = Yeni Düzen demektir. Devlet adamlarından layihalar (raporlar) istenmiştir. Bu raporların çoğu askeri nitelikli olduğu için, III.Selim yenilikleri çoğunlukla askeri nitelikli olmuştur. Yeniçeri ocağına talim zorunluluğu getirilmiştir. Nizam-ı Cedit adıyla yeni bir ordu kurulmuştur.Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile İrad-ı Cedit hazinesi kuruldu.

  7. Sayfa
  III.SELİMNİZAM-I CEDİT YENİLİKLERİ

  8. Sayfa
  Önemli ülke başkentlerinde daimi(sürekli) elçilikler kurulmuştur.(Paris,Viyana,Londra, Berlin)III.Selim, Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirilmiş ve yerine IV.Mustafa geçirilmiştir. NOT: Bu isyan devlet düzenini değil yönetimdeki kişileri değiştirmeye yöneliktir. NOT: Yeniçerilerin ölümüne neden oldukları son padişah III.Selim’dir.*** İLK Devlet Matbaası (Matbaa-i Amire) kuruldu.

  9. Sayfa
  İLKLERLALE DEVRİ’NDE:İlk kez Avrupa örnek alınarak yenilik yapıldı. İlk çiçek aşısı ve itfaiye bölüğü kuruldu. (tulumbacılar)İlk kez mimaride Avrupa tarzı evler yapıldı. İlk kez Avrupa’ya geçici elçilikler yollandı. KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI İLE:Rusya’ya ilk kez Kapitülasyon verildi. Halkı Müslüman olan bir yer kaybedildi. (Kırım)Karadeniz Türk gölü olmaktan çıktı. Osmanlı ilk kez savaş tazminatı verdi. *** Avrupa tarzı ilk okul (Kara Mühendishanesi) *** Avrupa’dan ilk kez uzman getirildi. (I.Mahmut)

Lale Devri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Lale Devri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Lale Devriii!!!
Sponsorlu Bağlantılar
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin